Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Home Commissie Windhondenrennen Evenementen Nieuwspagina Reglementen Documenten Ren/Coursingagenda Ren/Coursingverenigingen Doping Meting Keurmeesters/Officials Contact Statistieken Cacil Links Spotlights Memoriam 

Home

op de officiele website van de Commissie Voor de Windhondenrensport. Namens de Raad van Beheer is de Commissie voor de Windhondenrensport belast met de zorg voor het goed functioneren van deze hondensport.De Commissie geeft toestemming voor het houden van rennen en coursings, houdt toezicht op de handhaving van de reglementen en zorgt voor de opleidingen van officials. De Commissie treedt regelmatig in overleg met de windhondenrenverenigingen over het te voeren beleid. Daartoe bestaat er de Windhondenrenraad.

Mededelingen:Schema's NKCZWR - 14 april 2012: Gouden AppelrenVolgende meetdatum 2012 bekend. Officials 2012Keurmeesterindelingen 1e helft 2012Keurmeesters 2012Handleiding wedstr.secr.baanrennen versie 2012EKC 2012 Hongarije uitschrijving & inschrijvingsformulierNationaal Ren- en Coursingreglement 2012Overzicht EHBO materialenAanvraagformulier Officials 2012 is beschikbaar.Kynologisch Reglement geldig vanaf 1-1-2012 is nu beschikbaar.Ren- en coursingkalenders 2012Nieuwe bestuurssamenstelling CvW